Társadalomlélektan, pro és kontra. A Bibó–Lukács vitáról