Magunkról

Tisztelt Olvasó!

  

„Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd és olvasd!”– így hangzott több mint 1600 évvel ezelőtt a misztikus sugallat, mely Ágostont új szellemi és spirituális felfedező útra hívta, s melynek eredményeként egy, az utókor számára ma is meghatározó intellektuális és morális fejezet került a bölcselet történetének lapjaira.

 Mi, a „Tolle, Lege” jog- és társadalomelméleti elektronikus kiadvány szerkesztői, e mondat virtuális zászlajunkra való kitűzésével abbéli reményünket kívánjuk kifejezni, hogy Folyóiratunk szintén izgalmas és intellektuálisan pezsdítő bölcseleti kirándulások, viták kiindulási alapjául szolgál majd. Célunk, hogy az általunk megjelentetett tudományos igényű, ugyanakkor akár aktualitásuk, akár könnyed stílusuk okán érdekes és olvasmányos cikkek, kiérlelt tanulmányok, fordítások, konferenciák és tanszéki műhelymunkák anyagai ne csak egy szűken vett szakmai tudományos elithez jussanak el, hanem képesek legyenek megszólítani a szélesebb értelmiségi nyilvánosságot is.

Folyóiratunkban a perspektívatágítás jegyében a legkülönbözőbb társadalomelméleti kérdésekben szeretnénk szellemi ugródeszkaként szolgálni Olvasóink számára. E feladat teljesítése közben a problémák újszerű megközelítésmódjai mellett igyekszünk a jog- és állambölcseletben leülepedett és kikristályosodott tudás megőrzését, gondozását is felvállalni, vagyis „tradíció és progresszió” egyfajta ötvözetét kívánjuk megvalósítani.

 A Tanszék által megálmodott periodika a több száz éves hazai jogászképzés hagyományaiban gyökerező módon, nyitott elmével és szakmai kíváncsisággal vár tehát minden megkeresést és publikálásra szánt írást, érkezzen az a tudományban évek óta elismerten tevékenykedő szakemberek, doktorandusok vagy más érdeklődő hallgatók tollából.


Jelen számunkat Bibó István születésének 100 évfordulója alkalmából állítottuk össze.

 

Mindezekre tekintettel nem marad más hátra, mint: „Tolle, lege!”

 

a Szerkesztők

 

Budapest, 2013. január 29.